Colofon

Eigenaar van deze website:

Syngenta Seeds B.V.

Telefoon +31 (0)174 534 277
E-mail floriproservices.nl@syngenta.com
Website www.bauernorchidee.com

Realisatie & CMS:

Logisz GmbH
Hammscher Weg 74
D-47533 Kleve

Telefon +49 2821 72 57 18
Fax +49 2821 72 57 20
E-mail info@logisz.de
Website www.logisz.de

Vertaling

www.HortiTaal.nl

 

Disclaimer

Syngenta Seeds B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van de actualiteit, de correctheid, de volledigheid of de kwaliteit van de op www.boerenorchidee.nl verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Syngenta Seeds met betrekking tot materiële of niet-materiële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de op www.boerenorchidee.nl verstrekte informatie worden in beginsel uitgesloten, tenzij Syngenta Seeds schuldig is aan opzettelijke of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. Syngenta Seeds behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving onderdelen van de pagina’s of de volledige tekst te wijzigen, aan te vullen, of te verwijderen of de publicatie daarvan tijdelijk of permanent te beëindigen. Aan gebruikmaking van de verstrekte informatie en aanbevelingen op deze website, kan op generlei wijze een contractuele verbintenis worden ontleend. Derhalve is er geen verplichting voor Syngenta Seeds om eventuele schade die voortvloeit uit de gebruikmaking van de op deze website verstrekte informatie en het opvolgen van de gedane aanbevelingen, te compenseren. De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Syngenta Seeds zijn ten aanzien van deze website van toepassing. De informatie en aanbevelingen op deze website vervangen niet de instructies die zijn vermeld op de verpakking van producten van Syngenta Seeds. De met deze producten meegeleverde instructies zijn te allen tijde leidend.

 

Links

Eventuele (hyper)links op www.boerenorchidee.nl leiden naar websites buiten het domein van Syngenta Seeds, welke ook geen eigendom zijn van Syngenta Seeds. Zij zijn louter ter informatie voor de bezoeker van deze website opgenomen. Hoewel de Syngenta Seeds uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar eventueel wordt verwezen, kan Syngenta Seeds niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid ten aanzien van deze websites wijst Syngenta Seeds af.

Ook wijst Syngenta Seeds elke aansprakelijkheid ten aanzien van banners van derden die verwijzen naar websites die geen eigendom zijn van Syngenta Seeds, af.

 

Wettelijke geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het geheel aan informatie dat deze website verstrekt. Mochten delen van de tekst of bepaalde formuleringen in de tekst wettelijk gezien niet juist zijn, of niet meer juist zijn dan wel onvolledig, dan heeft dat geen directe invloed op de overige tekst en blijft de rechtsgeldigheid daarvan onberoerd.

 

Auteursrechten

Syngenta Seeds streeft ernaar om in alle publicaties en andere publieke uitingen de auteursrechten van gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, sequenties en teksten te respecteren, gebruik te maken van in eigen beheer opgestelde of vervaardigde grafieken, geluidsdocumenten, sequenties en zelfstandige teksten te gebruiken of toegang te krijgen tot licentievrij materiaal. Alle auteursrechten die rusten op communicatie-uitingen die in opdracht van Syngenta Seeds of in eigen beheer zijn vervaardigd, blijven bij Syngenta Seeds. Duplicatie of het gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, sequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Syngenta Seeds.

© – Copyright Syngenta Seeds
™ – Gedeponeerd handelsmerk van Syngenta Seeds